กำแพงพักใจ – OOCA : Wall of Sharing

Landing

An(y) issue you have
There are always solutions.
Image is not available
Slider
Image is not available
7 million youth in Thailand are at risk of mental health problem.
Image is not available
Main causes are stress and pressure in life

Most youth said to have problems with stress, romantic relationship, study, sex, drugs,
depression, suicidal thoughts and family that do not understand them

Image is not available
Because they cannot access the help that suit their needs and that they can trust, they do not have any tangible solutions to their problem.

They do not dare talking to their family for fear that the situation may become worse. Once they decide to reach out for help from a specialist, there are not many psychiatrists in the neighbourhood, it takes a lot of time to wait. Most of the time psychiatrists are not avaialble and they find going to see a psychiatrists a complicated and embarassing process.

Slider
But today we can consult via video call
This technology developed allow clients to make appointment and meet with the psychiatrist online. They do not have to leave home and get consultation in a highly private environment. This also reduces the cost per service by 76%.

OOCA , as the leading remote consultation service provider, brings this technology to help solve
the issue in collaboration with educational institutes and organiations participating in the project.
Image is not available
Slider
OOCA invites you to be a part of this effort. Your donation of THB 470
will help one student to get 1 session of online consultation service
Image is not available
STEP 1: BUY A GIFT CARD

The donation of THB 470 is equivalent to 1 Gift Card which can help 1 student to get 1 session of consultaion

Image is not available
STEP 2: MATCHING SYSTEM

The system will match the Gift Card with a student who registered to the program at a participating university. The information regarding the Gift Card recipient will not be disclosed

Image is not available
STEP 3: COMMUNICATE APPRECIATION AND SUPPORT

The donor will receive a thank you note from the student and the donor can give a support note or a message to the student

Slider
This program is created from collaboration of
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider
Image is not available
From the perspective of the service provider
We want everyone to have access
Image is not available

We install and set up the Ooca Analytic system for free of charge. The installation of this system that is used for managing students data, normally costs 100s of thousands to millions Baht. We have also negotiated with psychiatrists and psychologists to reduce their consultation fees by 80% as their contribution to this voluntary effort in working with young people in need. We invite interested people to join this effort and donate to cover the costs for the first year of this program implementation. The participating universities will allocate their budget to cover the program costs in subsequent years. This is meant to ensure the program sustainability and for us to be able to continue to offer the help to other groups.

Dr. Kanpassorn Suriyasaengpetch
Founder of OOCA
viewpoint of university >>
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Data use for well-rounded development
Image is not available

This program aims to promote good health and wellbeing which will allow our students to access mental health care from specialists. The program will be promoted among undergrad students. We will collect data and assess the service usage in collaboration with Ooca to ensure further improvement of the program.

Pongseworawuthi Mhuenyuthi
Chief of Academic Office, Student Entrepreneurship Development Academy: SEDA, Suranari Technology University.
viewpoint of donator >>
Image is not available
Image is not available
The society that we build together..
The impact of giving.
Image is not available

Taejai collaborate with Ooca by providing the channel for individuals and companies to be able to join the effort in solving the mental health issues among young people by giving donation to support the service provision. Our objective is to ensure that students who are in need receive consultation service for free of charge. The donation of THB 470 will allow a student to get a consultation service. The donation receipt may be obtained and used for tax deduction


ADA CHIRAPAISARNKUL

Website Director, Tejai.com
viewpoint of provider
Image is not available
Slider
Slider
Slider

14 hours ago

Ooca: Wall of Sharing

รับฟัง กับ ได้ยิน หลายคนคงรู้ว่าคำสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร เพราะในวิชาเรียนก็คงจะเคยมีสอนตั้งแต่ชั้นประถมฯ แต่พอโตขึ้นมา บางทีเราก็กลับเผลอทำให้สองคำนี้ กลายเป็นคำเดียวกันไปเสียอย่างนั้น ด้วยการบอกคู่สนทนาว่า “ฟังอยู่ๆๆ” ในขณะที่ตาไม่มอง ใจไม่โฟกัส แถมยังมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมืออีกต่างหาก จนทำให้การรับฟังของคุณมีค่าแค่การได้ยินเท่านั้น ถ้าเราเป็นคู่สนทนาก็คงคิดว่า ไม่ตั้งใจฟังเราเลย (เว้ย) และจะพาลหงุดหงิดเอาง่ายๆ แล้วถ้าเรามีคนใกล้ตัวที่เผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตหรือโรคซึมเศร้าจะเป็นหนักกว่าไหม ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์นี้

การรับฟังกับผู้ป่วยสุขภาพจิตนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญและสัมพันธ์กันอย่างมาก นอกเหนือไปจากการกินยาปรับสารเคมี หรือ ออกกำลังกาย ดูแลร่างกายภายใน การดูแลจิตใจจากคนใกล้ชิดก็สำคัญไม่น้อย แล้วถ้าเรารู็แล้วว่าการรับฟังนั้นสำคัญ เราจะเป็นผู้ฟังที่ดีให้เขาได้อย่างไรบ้าง จะรับฟังด้วยใจ หรือ ต้องใช้สมอง? ถือเป็นคำถามที่น่าสนใจ แน่นอนว่าการใช้สมองประมวลผล วิเคราะห์เรื่องที่เรากำลังรับฟังอย่างตั้งใจ และมีการตอบสนองเป็นบทสรุปหรือคำแนะนำดีๆ กลับไป ก็ดูจะตรงกับบทบาทผู้ฟังที่ดีไม่น้อย ยิ่งใช้กับการเรียน การทำงานคงจะประสบความสำเร็จได้ง่าย แต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดกับโรคซึมเศร้า เมื่อคุณประมวลแล้วว่า เรื่องราวที่กำลังออกมาจากปากเขา ช่างสับสน วกวน บางทีอาจจะจับใจความไม่ได้ หรือจับได้ แต่ก็เป็นเรื่องที่คุณมองว่า “เล็กน้อย” “‘ง่ายนิดเดียว” “เรื่องแค่เนี้ย” จนพาลหงุดหงิดคู่สนทนาที่เก็บเอาเรื่องเหล่านี้มาใส่ใจ ขบคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนบานปลายใหญ่โต...ก็เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาจริงๆ น่ะสิคะ

งานนี้อาจจะถึงเวลาที่สมองอันปราดเปรื่องของเราได้ลาไปพักร้อนก่อน แล้วสับเปลี่ยนมาใช้งานหัวใจกันบ้าง เพียงแค่
ลองรับฟังแบบข้ามผ่านเนื้อความ ความหมายทั้งหมด แล้วลองใช้ใจกลั่นกรองสักนิดว่าคนที่กำลังพูดอยู่นี้ รู้สึกอะไร เขาต้องการให้เราช่วยแก้ปัญหาไหม หรือแค่รับฟังสิ่งที่อยู่ในหัวเขาเฉยๆ โดยไม่ตัดสิน ไม่ใช้อารมณ์ และพร้อมที่จะเข้าใจ “เรื่องเล็กน้อย” ของเขาอย่างใจเย็น

บางครั้ง คนเราก็ไม่ต้องการที่ปรึกษามากไปกว่าที่พักพิงหรอกว่าไหม แค่เราเป็นกำแพงพักใจม้าที่เมื่อจิตใจอันเหนื่อยอ่อนของเขาได้มาระบาย มาพักพิง พูดคุยอะไรให้เราฟังบ้าง พอให้คลายความกังวล และรับกำลังใจดีๆ พร้อมกลับไปใช้ชีวิตต่อ หน้าที่ของเราก็สำเร็จเรียบร้อยแล้ว แต่อย่าเก็บมาใส่ใจจนกังวลเสียเองนะคะ การรับบทผู้ฟังที่ดีอันเป็นที่รักของผู้ป่วยทางสุขภาพจิตต้องเคลียร์แคชบ่อยๆ ด้วยนะ จะได้ไม่ป่วยเสียเอง แต่ถ้าใครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการกับ Ooca : Wall of sharing กำแพงพักใจแล้ว วันนี้มีจิตแพทย์คอยรับฟังแบบฟรีๆ เลยนะ อย่าลืมมาใช้บริการกันล่ะ ^^

------------------------------------------------------------------------
ข่าวดีคือวันนี้นักศึกษาปริญญาตรีในมหาลัยรัฐสามารถลงทะเบียนใช้บริการจิตแพทย์ออนไลน์ได้ฟรีผ่านแอพพลิเคชัน Ooca โดยลงทะเบียน บริจาค และอ่านรายละเอียดที่ www.wallofsharing.com
#ooca #wallofsharing #กำแพงพักใจ
... See MoreSee Less

รับฟัง กับ ได้ยิน หลายคนคงรู้ว่าคำสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร เพราะในวิชาเรียนก็คงจะเคยมีสอนตั้งแต่ชั้นประถมฯ แต่พอโตขึ้นมา บางทีเราก็กลับเผลอทำให้สองคำนี้ กลายเป็นคำเดียวกันไปเสียอย่างนั้น ด้วยการบอกคู่สนทนาว่า “ฟังอยู่ๆๆ” ในขณะที่ตาไม่มอง ใจไม่โฟกัส แถมยังมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมืออีกต่างหาก จนทำให้การรับฟังของคุณมีค่าแค่การได้ยินเท่านั้น ถ้าเราเป็นคู่สนทนาก็คงคิดว่า ไม่ตั้งใจฟังเราเลย (เว้ย) และจะพาลหงุดหงิดเอาง่ายๆ แล้วถ้าเรามีคนใกล้ตัวที่เผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตหรือโรคซึมเศร้าจะเป็นหนักกว่าไหม ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์นี้

การรับฟังกับผู้ป่วยสุขภาพจิตนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญและสัมพันธ์กันอย่างมาก นอกเหนือไปจากการกินยาปรับสารเคมี หรือ ออกกำลังกาย ดูแลร่างกายภายใน การดูแลจิตใจจากคนใกล้ชิดก็สำคัญไม่น้อย แล้วถ้าเรารู็แล้วว่าการรับฟังนั้นสำคัญ เราจะเป็นผู้ฟังที่ดีให้เขาได้อย่างไรบ้าง จะรับฟังด้วยใจ หรือ ต้องใช้สมอง?  ถือเป็นคำถามที่น่าสนใจ แน่นอนว่าการใช้สมองประมวลผล วิเคราะห์เรื่องที่เรากำลังรับฟังอย่างตั้งใจ และมีการตอบสนองเป็นบทสรุปหรือคำแนะนำดีๆ กลับไป ก็ดูจะตรงกับบทบาทผู้ฟังที่ดีไม่น้อย ยิ่งใช้กับการเรียน การทำงานคงจะประสบความสำเร็จได้ง่าย แต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดกับโรคซึมเศร้า เมื่อคุณประมวลแล้วว่า เรื่องราวที่กำลังออกมาจากปากเขา ช่างสับสน วกวน บางทีอาจจะจับใจความไม่ได้ หรือจับได้ แต่ก็เป็นเรื่องที่คุณมองว่า “เล็กน้อย” “‘ง่ายนิดเดียว” “เรื่องแค่เนี้ย” จนพาลหงุดหงิดคู่สนทนาที่เก็บเอาเรื่องเหล่านี้มาใส่ใจ ขบคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนบานปลายใหญ่โต...ก็เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาจริงๆ น่ะสิคะ 

งานนี้อาจจะถึงเวลาที่สมองอันปราดเปรื่องของเราได้ลาไปพักร้อนก่อน แล้วสับเปลี่ยนมาใช้งานหัวใจกันบ้าง เพียงแค่
ลองรับฟังแบบข้ามผ่านเนื้อความ ความหมายทั้งหมด แล้วลองใช้ใจกลั่นกรองสักนิดว่าคนที่กำลังพูดอยู่นี้ รู้สึกอะไร เขาต้องการให้เราช่วยแก้ปัญหาไหม หรือแค่รับฟังสิ่งที่อยู่ในหัวเขาเฉยๆ โดยไม่ตัดสิน ไม่ใช้อารมณ์ และพร้อมที่จะเข้าใจ “เรื่องเล็กน้อย” ของเขาอย่างใจเย็น

บางครั้ง คนเราก็ไม่ต้องการที่ปรึกษามากไปกว่าที่พักพิงหรอกว่าไหม แค่เราเป็นกำแพงพักใจม้าที่เมื่อจิตใจอันเหนื่อยอ่อนของเขาได้มาระบาย มาพักพิง พูดคุยอะไรให้เราฟังบ้าง พอให้คลายความกังวล และรับกำลังใจดีๆ พร้อมกลับไปใช้ชีวิตต่อ หน้าที่ของเราก็สำเร็จเรียบร้อยแล้ว แต่อย่าเก็บมาใส่ใจจนกังวลเสียเองนะคะ การรับบทผู้ฟังที่ดีอันเป็นที่รักของผู้ป่วยทางสุขภาพจิตต้องเคลียร์แคชบ่อยๆ ด้วยนะ จะได้ไม่ป่วยเสียเอง แต่ถ้าใครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการกับ Ooca : Wall of sharing กำแพงพักใจแล้ว วันนี้มีจิตแพทย์คอยรับฟังแบบฟรีๆ เลยนะ อย่าลืมมาใช้บริการกันล่ะ ^^

------------------------------------------------------------------------
ข่าวดีคือวันนี้นักศึกษาปริญญาตรีในมหาลัยรัฐสามารถลงทะเบียนใช้บริการจิตแพทย์ออนไลน์ได้ฟรีผ่านแอพพลิเคชัน Ooca โดยลงทะเบียน บริจาค และอ่านรายละเอียดที่ www.wallofsharing.com
#ooca #wallofsharing #กำแพงพักใจ

ถ้าพูดถึง Whal & Dolph เราคงคิดถึงดนตรีที่ฟังง่ายๆ แต่ฟังไปฟังมาแล้วรู้สึกว้าเหว่ เหงา เศร้าๆ อย่างบอกไม่ถูก ... Wall of Sharing เลยลองถาม "น้ำวน" กับ "ปอ" เกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องอาการซึมเศร้ากับสังคมไทย ในมุมมองแบบศิลปิน

----------------------

wallofsharing.com ร่วมกับ Ooca (อูก้า) และ Taejai.com (เทใจดอทคอม) เลยจับมือสร้าง Wall of Sharing แพลตฟอร์มปรึกษาจิตใจ หวังให้นักศึกษาไทยสุขภาพจิตดีขึ้น เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการให้กลุ่มเยาวชนที่ไม่มีรายได้ เป็นช่องทางนึงที่เราสามารถทำบุญช่วยเรื่องสุขภาพจิตของเด็กไทย 👀

โดยผู้บริจาคอิสระเช่นคุณ สามารถบริจาคขั้นต่ำ 470 บาท เพื่อให้นักศึกษาหนึ่งคนได้เข้าถึงบริการปรึกษาออนไลน์ได้หนึ่งครั้ง (สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะ)

ถ้าสนใจสนับสนุน ทำบุญอย่างเป็นรูปธรรม บริจาคได้ที่ www.taejai.com/wallofsharing ค่ะ ^_^ 🙏
... See MoreSee Less

3 days ago

Ooca: Wall of Sharing

น้องๆนักศึกษา อย่าลืมน้าว่าเรามีช่องทางนี้ให้กับน้องๆอยู่
www.wallofsharing.com
#ooca
#wallofsharing
#กำแพงพักใจ

นักศึกษาปรึกษาจิตแพทย์ นักจิติวทยาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายมาทางนี้เลย#แชร์ไปให้ไพศาล คุยกับจิตแพทย์/นักจิตวิทยาผ่านแอพ OOCA ได้เลย ฟรี : เริ่มแล้ว “กำแพงพักใจ” ให้น้อง ๆ นักศึกษา ได้ใช้บริการปรึกษานักจิตวิทยาออนไลน์ O_O ข่าวดี ตอนนี้กำแพงพักใจเปิดให้น้อง ๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของรัฐเข้ามาทดสอบระบบใช้บริการปรึกษานักจิตวิทยาได้ผ่านระบบวิดีโอคอลล์ โดยน้องๆ จะต้องลงทะเบียนขอชื่อใช้งานใน https://bit.ly/2GxCAP6 เมื่อทีมงานตรวจสอบประวัติและถามความยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว น้องๆ ก็สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องรอ MOU ของมหาวิทยาลัย วิธีการใช้งานก็ไม่ยาก โหลดแอป OOCA สมัคร เลือกหัวข้อที่จะปรึกษา ตั้งเวลานัดหมาย และพอถึงเวลาก็ Video Call กับผู้เชี่ยวชาญ ตอนนี้มีนักศึกษาเริ่มใช้บริการแล้ว :) ถ้ามีเพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่ดูต้องการคำปรึกษา ลองแนะนำ Ooca: Wall of Sharing ให้ลองใช้ดูนะ กำแพงพักใจคืออะไร? โครงการกำแพงพักใจ เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยบริษัทอูก้า ที่ต้องการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยของรัฐ เพราะเห็นว่านักศึกษาส่วนหนึ่งเข้าไม่ถึงบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตเนื่องจากกลัวจะถูกตีตรา กลัวคนจะมองว่าเป็นโรคจิต ไม่มีเงิน ไม่มีเวลา ด้วยเหตุนี้ในปีพ.ศ. 2562 โครงการกำแพงพักใจจึงเกิดขึ้น และตั้งเป้าที่จะให้คำปรึกษาสุขภาพจิตแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยของรัฐอย่างน้อยจำนวน 50,000 คน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามที่มักสงสัย วิธีสมัคร และวิธีใช้ ได้ที่ https://www.wallofsharing.com #ooca #wallofsharing #กำแพงพักใจ
... See MoreSee Less

น้องๆนักศึกษา อย่าลืมน้าว่าเรามีช่องทางนี้ให้กับน้องๆอยู่
www.wallofsharing.com
#ooca
#wallofsharing
#กำแพงพักใจ

นักศึกษาปรึกษาจิตแพทย์ นักจิติวทยาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายมาทางนี้เลย

มีวิชามากมายในมหาวิทยาลัยที่นิสิต นักศึกษาต้องเข้าไปศึกษา หาความรู้นำไปสู่ใบปริญญาบัตรที่อาจจะเบิกทางไปสู่อาชีพในฝันของหลายๆ คน แต่บางครั้งที่ปัญหารุมเร้า หรือโรงซึมเศร้าเข้าแทรก นิสิต นักศึกษาบางคนก็เผลอเข้าไปนั่ง Sit in หรือ เข้าเรียนวิชา ฆ่าตัวตาย 101 โดยไม่รู้ตัว

ชีวิตในมหาวิทยาลัย ว่าง่ายๆ คงเปรียบเหมือนการจำลองชีวิตผู้ใหญ่ตอนต้น วัยที่กำลังจะก้าวผ่านวัยรุ่นตอนปลายสู่การเริ่มรับผิดชอบชีวิตตัวเอง ไหนจะเรื่องเรียน สังคมใหม่ๆ เพื่อน คนรัก หลายๆ คนอาจจะเพิ่งเคยมาอยู่หอพักครั้งแรก ใช้ชีวิตคนเดียวหรือมาอยู่กับรูมเมท บางคนเพิ่งเคยมีแฟน บางคนเพิ่งเคยห่างพ่อแม่มาไกลๆ เพิ่งหัดขับรถ เพิ่งเคยวางตารางเรียนเอง หลายๆ อย่างเป็นสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตมหาวิทยาลัย

เช่นเดียวกับความเครียด ความกดดันที่อาจจะพอกพูนขึ้นมาโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัว พอเกิดปัญหาที่ยากต่อการรับมือขึ้น การศึกษาหาทางออกจึงตามมา ทว่าหาใช่วิชาเรียนธรรมดา กลับกลายเป็นวิชาฆ่าตัวตาย 101 ซึ่งวิชานี้อาจจะมีพื้นฐานเป็นโรคซึมเศร้า เมื่อมีปัญหาหรือสถานการณ์ยากลำบาก

ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการประเมินต่างๆ เรื่องเกรด ความเครียดจากการเรียน แรงกดดันจากทางบ้าน การเข้ากับเพื่อนในสังคมมหาวิทยาลัย มีปัญหากับคนรัก เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่หอพัก หรืออยู่คนเดียว ยิ่งเอื้อให้วิชานี้วนเวียนอยู่ในความคิดหลายครั้ง

แน่นอนว่าอาจจะไม่มีใครอยากเก่ง อยากเชี่ยวชาญ หรือประสบความสำเร็จในวิชาฆ่าตัวตาย ถ้าเลือกได้ขอติด F ยังจะดีกว่า แต่ถ้าสถานการณ์รุมเร้า ในเวลาที่ไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใคร วิชานี้อาจจะเป็นทางเลือกในการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลายๆ คน

นี่จึงเป็นเหตุผลที่ Ooca : Wall of sharing กำแพงพักใจ เลือกที่จะเจาะกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางสุขภาพจิต เพราะเรารู้ดีว่า วัยนี้เป็นวัยเริ่มต้นสะสมความเครียด และปัญหาสุขภาพจิตมากพอสมควร และการเริ่มต้นเติบโตสู่โลกของผู้ใหญ่นั้น ยากลำบากเสมอ ยิ่งในวัยที่ปัญหารอบตัวรุมเร้า แต่มองไปทางไหนก็ไม่มีใครให้ปรึกษา ให้พูดคุย ต้องแก้ปัญหามากมายด้วยตัวเองทั้งหมด เราจึงเข้ามาเติมเต็มช่องว่างในจุดนี้

หรือบางคนอาจจะรู้ตัวว่ามีปัญหาสุขภาพจิต แต่ด้วยค่ารักษา ค่ายาที่แพงเกินกำลังนักศึกษาทำให้เขาไม่ไปรับการรักษา จนอาการอาจลุกลามไปสู่การฆ่าตัวตายได้ การให้คำปรึกษาฟรีผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่เราหวังว่าจะแบ่งเบาปัญหาของนักศึกษาได้ไม่มากก็น้อย

แล้วคำพูดที่หลายคนเคยพูดว่าชีวิตในมหาวิทยาลัยมันสั้น มันอาจจะสั้นจริงๆ ถ้าเราเลือกที่จะจบชีวิตลงตามสถิติที่
กรมสุขภาพจิตเปิดเผยข้อมูลว่ามีนักศึกษาร้อยละ 6.4 ที่พยายามฆ่าตัวตาย หรือถ้าเราเลือกที่จะศึกษาวิชาฆ่าตัวตาย 101 นี้เป็นบทเรียนอย่างถี่ถ้วน โดยไม่จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาด้วยตัวเอง ก็คงจะดีไม่น้อย และเมื่อเราก้าวข้ามผ่านวัยนี้ไปได้ เราก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงขึ้นจากทั้งวิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชาที่ไม่ได้เลือก อันเป็นบทเรียนสำคัญในช่วงชีวิตมหาวิทยาลัยของเรา


-------------

ข่าวดีคือวันนี้นักศึกษาปริญญาตรีในมหาลัยรัฐสามารถลงทะเบียนใช้บริการจิตแพทย์ออนไลน์ได้ฟรีผ่านแอพพลิเคชัน Ooca โดยลงทะเบียน บริจาค และอ่านรายละเอียดที่ www.wallofsharing.com
#ooca #wallofsharing #กำแพงพักใจ
... See MoreSee Less

มีวิชามากมายในมหาวิทยาลัยที่นิสิต นักศึกษาต้องเข้าไปศึกษา หาความรู้นำไปสู่ใบปริญญาบัตรที่อาจจะเบิกทางไปสู่อาชีพในฝันของหลายๆ คน แต่บางครั้งที่ปัญหารุมเร้า หรือโรงซึมเศร้าเข้าแทรก นิสิต นักศึกษาบางคนก็เผลอเข้าไปนั่ง  Sit in หรือ เข้าเรียนวิชา ฆ่าตัวตาย 101 โดยไม่รู้ตัว

ชีวิตในมหาวิทยาลัย ว่าง่ายๆ คงเปรียบเหมือนการจำลองชีวิตผู้ใหญ่ตอนต้น วัยที่กำลังจะก้าวผ่านวัยรุ่นตอนปลายสู่การเริ่มรับผิดชอบชีวิตตัวเอง ไหนจะเรื่องเรียน สังคมใหม่ๆ เพื่อน คนรัก หลายๆ คนอาจจะเพิ่งเคยมาอยู่หอพักครั้งแรก ใช้ชีวิตคนเดียวหรือมาอยู่กับรูมเมท บางคนเพิ่งเคยมีแฟน บางคนเพิ่งเคยห่างพ่อแม่มาไกลๆ เพิ่งหัดขับรถ เพิ่งเคยวางตารางเรียนเอง หลายๆ อย่างเป็นสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตมหาวิทยาลัย 

เช่นเดียวกับความเครียด ความกดดันที่อาจจะพอกพูนขึ้นมาโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัว พอเกิดปัญหาที่ยากต่อการรับมือขึ้น การศึกษาหาทางออกจึงตามมา ทว่าหาใช่วิชาเรียนธรรมดา กลับกลายเป็นวิชาฆ่าตัวตาย 101 ซึ่งวิชานี้อาจจะมีพื้นฐานเป็นโรคซึมเศร้า เมื่อมีปัญหาหรือสถานการณ์ยากลำบาก 

ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการประเมินต่างๆ เรื่องเกรด ความเครียดจากการเรียน แรงกดดันจากทางบ้าน การเข้ากับเพื่อนในสังคมมหาวิทยาลัย มีปัญหากับคนรัก เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่หอพัก หรืออยู่คนเดียว ยิ่งเอื้อให้วิชานี้วนเวียนอยู่ในความคิดหลายครั้ง 

แน่นอนว่าอาจจะไม่มีใครอยากเก่ง อยากเชี่ยวชาญ หรือประสบความสำเร็จในวิชาฆ่าตัวตาย ถ้าเลือกได้ขอติด F ยังจะดีกว่า แต่ถ้าสถานการณ์รุมเร้า ในเวลาที่ไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใคร วิชานี้อาจจะเป็นทางเลือกในการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลายๆ คน

นี่จึงเป็นเหตุผลที่ Ooca : Wall of sharing กำแพงพักใจ เลือกที่จะเจาะกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางสุขภาพจิต เพราะเรารู้ดีว่า วัยนี้เป็นวัยเริ่มต้นสะสมความเครียด และปัญหาสุขภาพจิตมากพอสมควร และการเริ่มต้นเติบโตสู่โลกของผู้ใหญ่นั้น ยากลำบากเสมอ ยิ่งในวัยที่ปัญหารอบตัวรุมเร้า แต่มองไปทางไหนก็ไม่มีใครให้ปรึกษา ให้พูดคุย ต้องแก้ปัญหามากมายด้วยตัวเองทั้งหมด เราจึงเข้ามาเติมเต็มช่องว่างในจุดนี้ 

หรือบางคนอาจจะรู้ตัวว่ามีปัญหาสุขภาพจิต แต่ด้วยค่ารักษา ค่ายาที่แพงเกินกำลังนักศึกษาทำให้เขาไม่ไปรับการรักษา จนอาการอาจลุกลามไปสู่การฆ่าตัวตายได้ การให้คำปรึกษาฟรีผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่เราหวังว่าจะแบ่งเบาปัญหาของนักศึกษาได้ไม่มากก็น้อย 

แล้วคำพูดที่หลายคนเคยพูดว่าชีวิตในมหาวิทยาลัยมันสั้น มันอาจจะสั้นจริงๆ ถ้าเราเลือกที่จะจบชีวิตลงตามสถิติที่  
กรมสุขภาพจิตเปิดเผยข้อมูลว่ามีนักศึกษาร้อยละ 6.4 ที่พยายามฆ่าตัวตาย หรือถ้าเราเลือกที่จะศึกษาวิชาฆ่าตัวตาย 101 นี้เป็นบทเรียนอย่างถี่ถ้วน โดยไม่จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาด้วยตัวเอง ก็คงจะดีไม่น้อย และเมื่อเราก้าวข้ามผ่านวัยนี้ไปได้ เราก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงขึ้นจากทั้งวิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชาที่ไม่ได้เลือก อันเป็นบทเรียนสำคัญในช่วงชีวิตมหาวิทยาลัยของเรา

 
-------------

ข่าวดีคือวันนี้นักศึกษาปริญญาตรีในมหาลัยรัฐสามารถลงทะเบียนใช้บริการจิตแพทย์ออนไลน์ได้ฟรีผ่านแอพพลิเคชัน Ooca โดยลงทะเบียน บริจาค และอ่านรายละเอียดที่ www.wallofsharing.com
#ooca #wallofsharing #กำแพงพักใจ

มาดูกันว่าศิลปิน นักร้องนักดนตรี คนทำงานสร้างสรรค์ มองโรคซึมเศร้าอย่างไร? ไปกับ Whal & Dolph De Flamingo และคุณเอี่ยว a day magazine

"เพราะเป็นวัยรุ่นมันไม่ง่าย รายได้ก็ไม่มี จะหาจิตแพทย์ทีก็ลำบาก"

ด้วยเหตุนี้ wallofsharing.com ร่วมกับ Ooca (อูก้า) และ Taejai.com (เทใจดอทคอม) เลยจับมือสร้าง Wall of Sharing แพลตฟอร์มปรึกษาจิตใจ หวังให้นักศึกษาไทยสุขภาพจิตดีขึ้น เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการให้กลุ่มเยาวชนที่ไม่มีรายได้ เป็นช่องทางนึงที่เราสามารถทำบุญช่วยเรื่องสุขภาพจิตของเด็กไทย 👀

โดยผู้บริจาคอิสระเช่นคุณ สามารถบริจาคขั้นต่ำ 470 บาท เพื่อให้นักศึกษาหนึ่งคนได้เข้าถึงบริการปรึกษาออนไลน์ได้หนึ่งครั้ง (สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะ)

ถ้าสนใจสนับสนุน ทำบุญอย่างเป็นรูปธรรม บริจาคได้ที่ www.taejai.com/wallofsharing ค่ะ ^_^ 🙏
... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

Love Whal & Dolph 💙💙

Load more

OOCA : Wall Of Sharing
Email: [email protected]
Tel: +66-900-040-006

Copyright © OOCA 2019 by Telemedica co., ltd. All Right Reserved

Slider