ดนตรี

ป่าน Vietrio ครูสอนดนตรีคนเก่งกับแง่มุมการสร้างสุขภาพจิตดีๆ ผ่านดนตรีคลาสสิก

ท่ามกลางสังคมแห่งการพูด ป่าน Vietrio ให้สัมภาษณ์ถึงแง่มุมในฐานะครูสอนดนตรี ว่าด้วยทักษะสำคัญที่เรียกว่า “การฟัง”

-->